Protectia datelor personale

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE ALE PERSONELOR FIZICE

I. SC SUDREZIDENTIAL BROKER SRL prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice, in functie de scopul prevazut la pct. II.:

 • clienti/potentiali clienti;
 • consumatori/potentiali consumatori;
 • debitori;
 • beneficiari ai asigurarilor;
 • angajati;
 • membrii familiei persoanei vizate;
 • terti contractanti;

II. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC SUDREZIDENTIAL BROKER SRL. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la pct.I.

Scopul colectarii datelor este furnizarea de servicii de intermediere si brokeraj de credite in vedere obtinerii de catre clientii societatii a oricaror tipuri de credite de la societati bancare, IFN etc. precum si pentru: prestarea de servicii de asigurare si reasigurare, colectare debite/recuperare creante.

Datele pot fi utilizate sin in scopuri de reclama, marketing si publicitate.

Clientul este de acord cu furnizarea oricaror date cu caracter personal si intelege ca serviciile de intermediere si brokeraj de credite si de asigurare/reasigurare nu pot fi prestate fara furnizarea datelor personale solicitate de SC SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.

III. Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze datele solicitate, in cazul prevazut la pct. II, acestea fiind necesare:

 • in vederea executarii contractului de intermediere si brokeraj pentru obtinerea de credite de  persoana vizata care este parte in contract;
 • in vederea completarii cererii de acordare si evaluare pentru obtinerea unui credit;
 • in vederea cercetarii situatiei financiar – bancare in biroul de credit si sau la agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor;
 • in vederea transmiterii de date si documente catre societatile bancare si financiare pentru obtineare unui credit de catre persoana vizata sau reprezentatii legali si persoanei vizate.
 • prestarea de servicii de asigurari si reasigurari;
 • reclama, marketing si publicitate;

IV. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre societate si pot fi comunicate fara a se limita la, urmatoarelor categorii de destinatari:

 • persoanei vizate; reprezentantii legali ai persoanei vizate; angajati ai societatii; alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele societatii cu exceptia imputernicitului acesteia; parteneri contractuali; alte companii din acelasi grup; autoritate judecatoreasca; autoritati publice centrale/locale; societati bancare si asigurare/reasigurare, biroul de credit, societati de recuperare creante;

V. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoanele fizice au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre SC SUDREZIDENTIAL BROKER SRL a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele pot adresa o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Oras. Popesti-Leordeni, sos. Oltenitei, nr. 45, Unitatea nr. 5, Mansarda, Lot 3/1/1 Lot 2, camera 1, Judetul Ilfov.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Va facem cunoscut faptul ca SC SUDREZIDENTIAL BROKER SRL, este inregistrata la ANSPDCP, inscrisa sub nr. 28458 din 06.06.2013 , in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal

Call Center

Va rugam sa ne apelati cu incredere pentru a va informa cu privire la ofertele noastre sau pentru a programa o vizita la sediul nostru.

0731.011.600
Newsletter

Ramai la curent cu cele mai bune solutii financiare de creditare bancara si asigurari


Fatal error: Call to undefined function insert_cform() in /home/credit24/public_html/wp-content/themes/credite/page.php on line 75