Protectia datelor personale

Dragi Parteneri/Clienți,

Începand cu data de 25 mai 2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigura o securitate si o protecție sporita referitor la datele dumneavoastra personale. Va rugam sa ne acordați asistența si consimțamantul pentru a fi in masura sa implementam in mod corect aceste prevederi.

Începand cu data de 25 mai 2018, pentru a fi in masura sa va furnizam serviciile noastre, respectiv sa va putem trimite in continuare oferte privind apartamentele puse in vanzare, precum si oricare alta forma de tranzactie imobiliara care ar putea intra sub incidența interesului dvs., dar si stiri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar sa obținem consimțamantul dumneavoastra expres.

Pentru dezabonare ulterioara va puteți exercita dreptul de a va retrage acest consimțamant prin adresarea unei cereri in acest sens.

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Politica GDPR

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat in vigoare pe 25 Mai 2016, dar va incepe sa-si produca efectele incepand cu 25 Mai 2018. Aceasta lege reprezinta cea mai mare schimbare in domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani si are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atenție deosebita protejarii vieții private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.credit24h.ro , precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terța parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Va rugam sa acordați o atenție deosebita lecturarii urmatoarei Politici (denumita in continuare “Politica GDPR”) pentru a ințelege modul in care vor fi tratate informațiile dumneavoastra („date personale”).

Politica GDPR explica practicile Sudrezidential Broker SRL. (in continuare denumita “Sudrezidential Broker SRL”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiați cu privire la modul in care informațiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre Sud Rezidential Broker SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Sud Rezidential Broker SRLse va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protecția datelor cu caracter personal

Prin Politica GDPR, Sud Rezidential Broker SRLdoreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

CINE SUNTEM?

Suntem Sudrezidential Broker SRL, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/1424/14.05.2013, avand CUI 31635054, reprezentata prin Pandelescu Adrian Florin. Avem ca domeniu principal de activitate , “COD CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii.

Sud Rezidential Broker SRL acționeaza ca un imputernicit al institutiilor financiare bancare si non bancare (IFN) in vederea finalizarii obtinerii unui produs de creditare de la acestea, fiind un imputernicit al acestora in raport cu dvs. Sud Rezidential Broker SRLnu intra intr-un raport comercial cu dvs. in ceea ce priveste activitatea de creditare, cu excepția unor cazuri excepționale, cand se va incheia cu dvs. un contract pentru plata unui tarif de intermediere financiar-bancara.

La randul sau, Sud Rezidential Broker SRLisi deruleaza activitarea sa prin mai mulți colaboratori externi (consilieri financiari) care acționeaza ca imputerniciți, respectiv sub-imputerniciți ai institutiilor financiare bancare (banci) si non bancare (IFN).

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia carții de identitate, date de stare civila numele de utilizator, situatia financiar-bancara, incidente de plata, scoring-ul bancar, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” inseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume, prenume, domiciliu/ resedința, serie si nr. carte de identitate, stare civila, CNP, varsta, cetațenie, data nasterii, numar de telefon si e-mail, situatia financiar-bancara, incidente de plata, scoring-ul bancar, date care rezulta din Biroul de Credite, fisa fiscala, precum si din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietaților, precum si din extrasele de Carte Funciara aferente imobilelor proprietate personala).

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorii de date cu caracter personal (denumit in continuare “operatorul”) sunt institutiilor financiare bancare si non bancare (IFN), in majoritatea cazurilor Sud Rezidential Broker SRLactionand doar ca un imputernicit al acestora, avand in vedere contractele incheiate de Sud Rezidential Broker SRLcu aceste entitati. Prin exceptie, in anumite ipoteze stabilite de Regulament, Sud Rezidential Broker SRL actioneaza si ca operator de date cu caracter personal.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Sud Rezidential Broker se obliga sa respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 • Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
 • Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
 • Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte si actualizate;
 • Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 • Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidențiale si disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului de rezervare, a antecontractului si a contractului de vanzare-cumparare sau pentru alte tipuri de tranzactii imobiliare. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va aparțin.

În scopul indeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligații legale. Solicitam o serie de date personale, inclusiv, in anumite situații, codul numeric personal, in scopul de a ne indeplini obligațiile impuse de catre autoritațile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritațile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimțamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, in anumite situații, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul indeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimțamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, va putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul realizarii obiectului nostru de activitate.

În scopul prevenirii fraudelor si a prevenirii infractiunilor, Sud Rezidential, inregistreaza video atat la interior cat si la exteriora sedii si birourile de vanzari, fara insa a transmite sau divulga aceste inregistrari catre alte persoane, cu exceptia organelor statului competente.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Sud Rezidential Broker SRLva folosi informațiile pe care le furnizați in secțiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.credit24h.ro, ințelegeți si sunteți de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Va rugam sa aveți in vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, in anumite circumstanțe, sa avem obligația de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care Sud Rezidential Broker SRL colaboreaza si/ sau altor terți furnizori de servicii ai Sud Rezidential Broker.

Cu toate acestea, Sud Rezidential Broker SRLa adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitațile menționate anterior.

Sud Rezidential Broker SRLse obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor in care exista consimțamantul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Sud Rezidential Broker SRL sa aiba acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dvs. a unei legaturi cu firmele din grupul Sud Rezidential, prin prelucrarea datelor comunicate in urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru in vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea Sud Rezidential Broker SRL in oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita intre dvs. si Sud Rezidential, ințelegeți si sunteți de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Sud Rezidential Broker SRL vor putea fi divulgate si/ sau transferate catre terți doar in situația in care exista consimțamantul dumneavoastra expres pentru a proceda in acest sens, cu excepția situațiilor in care exista o obligație legala/ contractuala pentru Sud Rezidential Broker SRL de a proceda in acest mod.

Sud Rezidential Broker SRLva transmite datele dumneavoastra cu caracter personal birourilor notariale, institutiilor financiare bancare si non-bancare, intermediarilor de tranzactii imobiliare, autoritatilor publice, organelor judiciare, consultantilor externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, exclusiv din Romania

Va rugam sa aveți in vedere faptul ca este posibil ca in anumite circumstanțe sa avem obligația de a divulga datele dumneavoastra cu caracter personal, partenerilor cu care Sud Rezidential Broker SRLcolaboreaza si/ sau altor terți furnizori de servicii ai Sud Rezidential.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.credit24h.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Sud Rezidential Broker SRL.

Va rugam sa aveți in vedere si sa consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, SUD REZIDENTIAL BROKER SRL neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe parți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.credit24h.ro foloseste identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastra de Cookie, disponibila pe site, si va puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

Va rugam sa consultati politica separata privind Cookie pentru mai multe informatii.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

SUD REZIDENTIAL BROKER SRL. poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:

 • Atunci cand achiziționați drepturi de proprietate, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relației noastre contractuale si ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani ;
 • În cazul in care participați la o oferta promoționala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promoționale;
 • În cazul in care ne contactați pentru o intrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondența trimisa;
 • În cazul in care creați un cont, pastram datele dumneavoastra personale pana cand solicitați sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interacțiune activa cu noi). În acest sens, menționam ca datele prelucrate pentru acest scop vor fi sterse la 10 ani dupa ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastra);
 • În cazul in care v-ați oferit consimțamantul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pana cand va dezabonați sau solicitați sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interacțiune activa cu marcile noastre) definite in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. În acest sens, menționam ca datele stocate in bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastra;
 • În cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. În acest sens, menționam ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastra si pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afisarii site-ului), vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 10 ani de la colectarea acestora, in baza consimțamantului dumneavoastra.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SUD REZIDENTIAL BROKER SRL. le prelucreaza:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fara a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.

3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restricționarea prelucrarii – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică SUD REZIDENTIAL BROKER SRL) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, SUD REZIDENTIAL BROKER SRL.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz SUD REZIDENTIAL BROKER SRL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (SUD REZIDENTIAL BROKER SRL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul de a retrage consimțamantul in orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de resedința sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Sud Rezidential Broker.

9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

10. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram acțiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert– Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: https://www.aboutcookies.org/;

Va puteți exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care SUD REZIDENTIAL BROKER SRL. le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre DPO-ul SUD REZIDENTIAL BROKER SRL. Într-o astfel de situație este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitații dumneavoastra.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesam, pastram si oferim informațiile dumneavoastra autoritaților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitați:

1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand consideram, cu buna-credința, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci cand consideram, cu buna-credința, ca raspunsul impus de legile din jurisdicția respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdicție si este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

2. Atunci cand consideram, cu buna credința, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne aparține, incalcari ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activitați daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe alții, inclusiv in cadrul investigațiilor sau al anchetelor autoritaților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta. De exemplu, daca este relevant, furnizam informații catre si primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastra, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitați daunatoare in cadrul si in afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci cand fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile incalcari ale condițiilor sau politicilor noastre, sau in alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea sa ne gasim in situația necesitații absolute de a oferi informații la un nivel mai inalt, atat global, cat si intern sau extern, partenerilor nostri si celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, in virtutea asigurarii oferirii unor servicii cat mai profesionale cu putința. Informațiile controlate de SUD REZIDENTIAL BROKER SRL. ar putea fi transferate, transmise sau stocate si prelucrate in UE sau in alte țari decat țara in care locuiți, in scopurile descrise in aceasta politica. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai inalt nivel, precum si a continua sa va furnizam materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizam clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana si ne bazam pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeana cu privire la anumite țari, dupa caz, in ceea ce priveste transferurile de date din SEE catre Statele Unite si catre alte țari.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

SUD REZIDENTIAL BROKER SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toți angajații si colaboratorii SUD REZIDENTIAL BROKER SRL, precum si orice terțe parți care acționeaza in numele si pe seama SUD REZIDENTIAL BROKER SRL sunt obligați sa respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastra si cerințele GDPR, in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul SUD REZIDENTIAL BROKER SRL poate conține legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea SUD REZIDENTIAL BROKER SRL.. SUD REZIDENTIAL BROKER SRL nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi ținuta raspunzatoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. SUD REZIDENTIAL BROKER SRL nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveți in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de conținut, prin actualizarea site-ului SUD REZIDENTIAL BROKER SRL.

Va rugam sa nu continuați sa utilizați site-ul SUD REZIDENTIAL BROKER SRL daca nu sunteți de acord cu astfel de modificari. De asemenea, va recomandam sa verificați aceasta pagina pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpreteaza in conformitate cu legislația aplicabila.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, ne puteți scrie la adresa de e-mail contact@surezidential.ro sau puteți apela numărul de telefon al serviciului Call Center - 0729 572 570. În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter, aveți posibilitatea să contactați și responsabilul cu protecția datelor (DPO) desemnat de SUD REZIDENTIAL BROKER, la adresa de e-mail: dpo@rocg.ro.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

Disclaimer: Prezentul SITE nu are caracter angajant pentru SudRezidentialBroker. Serviciile oferite de SudRezidentialBroker sunt supuse unor termeni si conditii, iar serviciile de intermediere financiara pot presupune plata unor taxe sau comisioane. SudRezidentialBroker nu garanteaza si nu isi asuma raspunderea pentru faptele sau actele aflate in afara controlului sau precum: eligibilitatea fiecarui client, modificarea conditiilor bancare sau de creditare, schimbarile legislative etc